KNJIGOVODSTVO

Računovodstvena usluga obuhvata:

  • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno – knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
  • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
  • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige;
  • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
  • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
  • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

    Klijenti agencije su DOO, predstavništa i ogranci stranih firmi, kao i preduzetnici različitih veličina i delatnosti

Prilagodjavanje klijentima

Svoje usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Cena knjigovodstvenih usluga je često postavljano pitanje. U skladu sa tim želimo da istaknemo da se cena knjigovodstvenih usluga  formira na bazi obima dokumentacije koju dostavljate nama na obradu i knjiženje, a ne na bazi vašeg poslovnog rezultata ili prihoda. Cenu ugovaramo zajednički prilikom čega preciziramo koja su to odstupanja u obimu vašeg poslovanja koja mogu dovesti do eventualne korekcije cene. Ovime se trudimo da plaćate realnu cenu usluga koja je u skladu sa količinom dokumentacije koju mi obrađujemo.

Scroll to Top