PLATNI PROMET

U domen našeg poslovanja spada i usluga platnog prometa na zahtev korisnika naših usluga. Agencija se obavezuje da vrši usluge platnog prometa između pravnih lica u zemlji, kao i između domaćih i stranih pravnih lica.

Usluge platnog prometa obuhvataju:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Uplata i isplata gotovine u korist i na teret tekućeg računa (npr. uplata dnevnog pazara, Pozajmice, naplata čekova, podizanje neto zarada, podizanje gotovine za gotovinske račune itd.)
 • Bezgotovinsko plaćanje
 • Prenos i naplata sredstava sa računa (nalog za prenos, nalog za naplatu, e-banking)
 • Obračunsko plaćanje
  (ugovor o preuzimanju potrazivanja i dugovanja, kompenzacija, cesija, asignacija)

Ukažite nam poverenje

Prepustite nama brigu o Vašoj zaradi, troškovima i finanasijama, dok ste Vi usredsređeni na razvoj Vaše kompanije.

Gotovinski platni promet

 • predaja dnevnih pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta preko kurirske službe Agencije;
 • podizanje zarada, pozajmica i drugih isplata sa računa klijenta preko kurirske službe Agencije;
 • izrada specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana.

Bezgotovinski platni promet

 • e-banking – elektronski platni promet za račun klijenta;
 • štampa i prosleđivanje izvoda e-mailom.

Platni promet sa inostranstvom

 • sve vrste usluga platnog prometa sa inostranstvom;
 • predaja potrebnih izveštaja Ministarstvu finansija.
Scroll to Top