PORESKO SAVETOVANJE

Poreski zakoni, propisi i poreska efikasnost su složena područja za svako Društvo i zato nastojimo da imamo direktan pristup bez nepotrebnih improvizacija.

Prateći razvoj događaja i pravila koja se često menjaju, osiguravamo da imate jasno i potpuno razumevanje, što vam omogućava da sa sigurnošću donosite prave poslovne odluke.

Sa decenijskim poreskim iskustvom i globalnom ekspertizom, možemo da odgovorimo na vaša pitanja, vaše obaveze i pomognemo vam da efikasno planirate, bez obzira na veličinu i potrebe vašeg biznisa.

Najbolji rezultat za Vaše preduzeće

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske suobaveze na minimum.
Naši poreski stručnjaci su u toku sa uvek promenljivim, kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha. Kod poreskih kontrola nastupamo u vaše ime. Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Naše poreske usluge se naročito odnose na sledeće oblasti:

  • Usaglašavanje poslovanja sa propisima iz oblasti poreza na dobit
  • Izveštaji o transfernim cenama, studije i analize
  • Poreski podsticaji prilikom ulaganja u Srbiju
  • Optimizacija poreskog rizika u poslovnim transakcijama
  • Optimizacija poreza na dodatu vrednost – PDV
  • Svakodnevne usluge našeg poreskog savetnika
  • Poreski pregled poslovanja društva
  • Poresko planiranje u skladu sa važećom regulativom
  • Podrška u komunikaciji sa poreskim organima
Scroll to Top