Usluge

Njegujemo individualnost: Svaki klijent je poseban

Svakom klijentu pristupamo individualno i pronalazimo najbolja poslovna rešenja u najkraćem mogućem roku. 

Stalo nam je…”da vam pomognemo da poslu­jete profitabilno, plaćate optimalne poreze i mirnije spavate jer znate da sve radite po zakonu. Stalo nam je da vam budemo pouzdan poslovni partner na koga se uvek možete osloniti. I stalo nam je da zajedno gradimo uspešne i dugoročne odnose jer ste nam važni i tu smo da vam pomognemo da budete uspešniji.”

Sistemi su rešenje – Dejan Savić

Untitled design (24)
Šta nudimo?

Usluge koje pružamo

Lojalnost, odgovornost i kontinuirana edukacija glavne su karakteristike našeg tima koji će Vam biti na raspolaganju u svakom trenutku. Pored vas, na putu ka uspehu!

Knjigovodstvene usluge

Poreske prijave

Obračun zarada

Izrada faktura

Transferne cene

Poslovno savetovanje

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge predstavljaju temelj svake uspešne poslovne operacije, pružajući neophodnu podršku u vođenju kompleksnih finansijskih evidencija, analizi poslovnih performansi i osiguranju zakonske usklađenosti. Naš iskusni tim posvećen je pružanju vrhunskih knjigovodstvenih usluga koje obuhvataju sve segmente poslovanja, od vođenja glavne knjige i obračuna plate, do poreznih prijava i izveštavanja. Svestrani pristup našeg tima omogućava vam da dobijete sveobuhvatnu podršku koja će vam omogućiti da efikasno upravljate vašim finansijama i resursima, oslobađajući vas vremena i energije da se potpuno posvetite ostvarenju vaših poslovnih ciljeva i vizija.

Poreske prijave

Podnošenje poreskih prijava predstavlja ključnu obavezu svake firme i zahteva detaljno poznavanje poreskih propisa i procedura. Proces obuhvata pripremu i popunjavanje različitih obrazaca u skladu sa specifičnim poreskim zahtevima zemlje ili regiona. Poreske prijave se odnose na različite vrste poreza, uključujući porez na dobit, porez na dodatu vrednost (PDV), porez na dohodak građana i druge. Važno je pravilno obračunati i prijaviti poreze u skladu sa zakonskim propisima kako bi se izbegle kazne i probleme sa poreskim organima. Redovno ažuriranje poreskih evidencija i pridržavanje rokova za podnošenje prijava ključno je za finansijsku stabilnost i legalnost poslovanja firme.

Obračun zarada

Obračun zarada predstavlja vitalni deo poslovnih operacija svake firme i zahteva pažljivo vođenje i poštovanje radnih propisa i zakona o radu. Proces obuhvata pravilno obračunavanje zarada zaposlenih na osnovu utvrđenih plata, poreza i doprinosa. Potrebno je redovno pratiti promene u zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se obračun zarada sprovodi u skladu sa važećim propisima. Osiguravanje tačnosti i blagovremenosti obračuna zarada ključno je za održavanje zadovoljstva zaposlenih i izbegavanje potencijalnih zakonskih sankcija. Svi aspekti obračuna zarada, uključujući bonuse, dodatke, poreze i doprinose, trebaju biti pažljivo dokumentovani radi transparentnosti i pravilnog poslovanja firme.

Izrada faktura

Izrada faktura je ključna operacija u poslovanju koja zahteva preciznost i tačnost radi pravilnog evidentiranja finansijskih transakcija. Proces obuhvata kreiranje faktura za isporučene proizvode ili pružene usluge, navođenje detalja o proizvodima/uslugama, ceni, količini i ostalim relevantnim informacijama. Fakture treba da budu izrađene u skladu sa zakonskim zahtevima i poreskim propisima kako bi bile priznate kao legalni dokumenti. Pravilno vođenje evidencije faktura omogućava praćenje finansijskih tokova i naplate potraživanja, čime se osigurava stabilnost finansijske situacije firme. Redovno ažuriranje i arhiviranje faktura olakšava vođenje knjigovodstva i olakšava pregled finansijskog stanja kompanije.

Transferne cene

Transferne cene predstavljaju ključni koncept u međunarodnom poslovanju koji reguliše cene po kojima se roba, usluge i intelektualna svojina prenose između povezanih preduzeća. Ovi cenovni mehanizmi imaju značajan uticaj na profitabilnost i poreske obaveze kompanija, te je važno da se određuju u skladu sa međunarodnim standardima i lokalnim zakonodavstvom. Pravilna primena transfernih cena osigurava fer trgovinu između povezanih preduzeća, sprečavajući nepravilna premeštanja dobiti i izbegavanje poreza. Kompanije moraju pažljivo analizirati svoje poslovne operacije i primenjivati transferne cene u skladu sa smernicama poreskih i regulatornih tela kako bi izbegle potencijalne rizike i kontroverze u vezi sa transfernim cenama.

Konsalting

Konsalting predstavlja ključni element u poslovnom svetu, pružajući stručno znanje i savete kompanijama u različitim oblastima poslovanja. Konsultanti donose spoljnu perspektivu i iskustvo, pomažući firmama da identifikuju probleme, razviju strategije i unaprede performanse. Njihove usluge obuhvataju analizu poslovnih procesa, upravljanje promenama, strategijsko planiranje, tehnološku implementaciju i još mnogo toga. Konsultanti su ključni partneri u rešavanju izazova i ostvarivanju ciljeva, omogućavajući firmama da ostanu konkurentne i inovativne u dinamičnom poslovnom okruženju.

Edukacija kao temelj efikasnog poslovanja

Kao i u svakom poslu, obrazovanje je ključ našeg poslovanja. Redovno se informišemo o zakonima, propisima, mišljenjima, uputstvima putem stručnih portala, časopisa, Službenog glasnika, zvanične internet stranice Poreske uprave i drugih državnih institucija, tribina i seminara. Svakodnevno rešavamo pitanja, probleme i nove situacije sa kojima se naši klijenti suočavaju u svom poslovanju. U kontaktu smo sa svim nadležnim i stručnim službama u cilju rešavanja poslovnih promena u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Naš glavni cilj je da integrišemo, pojednostavimo i pojednostavimo finansijske procese naših klijenata.